سازه‌های تبلیغاتی (کاشان)

کد سازه K01

محل سازه:
کاشان، میدان بسیج، روبرو مجتمع طلائیه
نوع سازه: یکرو
اندازه سازه: ۸ در ۴ متر افقی

کد سازه K02

محل سازه:
کمربندی کاشان، بسمت جاده قدیم آران و بیدگل
نوع سازه: یکرو
اندازه سازه: ۸ در ۴ متر عمودی

کد سازه ها: K 03/4 – K 03/3 – K 03/2 – K 03/1

محل سازه:
میدان زجاجی، میدان سرباز(بطرف ترمینال)
نوع سازه: یکرو
اندازه سازه: سازه با کدهای K03/1 و K03/3 سایز ۴/۴۰ در ۶ متر عمودی و سازه با کدهای K03/2 و K03/4 سایز ۳ در ۶ متر عمودی

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن