مشاوره و آموزش

این کانون در عرصه مشاوره، برنامه ریزی، اجرا و پایش، برنامه ها، کمپین تبلیغاتی و روابط عمومی، فعالیت خود را به مشتریان ارائه می نماید. برنامه های تبلیغاتی به صورت ماهانه، فصلی، سالیانه و یا مقطعی توسط مدیران تبلیغات و یا شرکت ها و آژانس های تبلیغاتی اجرا می شود. در اجرای یک برنامه تبلیغاتی، کانون تبلیغات آریا تدبیر شما را در این راه یاری می نماید و به این صورت که کلیه پیام ها با یک مسیر خاص شروع و با ابزاری متفاوت بیان می گردد و تا انتها تنها بر روی همان شعار اولیه تاکید خواهد شد.
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن