5 قدم در یک برنامه بازاریابی ساده

سه قدم مقدماتی و دو قدم عملی 1. شناسایی مزیت های محصول تمامی مزیت ها را بنویسید توجه داشته باشین: تمامی مزیت هایی که برای مشتری وجود داره، نه فقط ویژگی های محصول مثال: ویژگی های تلویزیون مانند ابعاد، اتصال به اینترنت و … اگرچه بر اساس ویژگی محصول انتخاب صورت می گیرد، اما بر …

5 قدم در یک برنامه بازاریابی ساده ادامه »