اتیکت یا لیبل محصول چیست؟

اتیکت، برچسب یا لیبل، تکه ای از کاغذ، پلیمر، پارچه، فلز یا دیگر مواد است که به یک بسته بندی یا شیء می چسبد و روی آن ممکن است یک راهنما، اطلاعاتی در مورد محصول، نشانی ها و … درج شده باشد. در این مقاله به بررسی نکات و لزوم استفاده از اتیکت در محصولی …

اتیکت یا لیبل محصول چیست؟ ادامه »