ده روش ارزان و موثر برای تبلیغ کسب و کارهای کوچک

1- از شبکه های اجتماعی موجود غافل نمانید. این ایده شاید واضح و جز اساسی ترین راه های تبلیغاتی باشد، اما همه افراد نمی توانند از پتانسیل واقعی شبکه های اجتماعی در بازاریابی استفاده کنند. ایده اصلی این است که سعی کنید از تمام شبکه های اجتماعی قابل دسترس و قانونی در کشور مانند اینستاگرام، …

ده روش ارزان و موثر برای تبلیغ کسب و کارهای کوچک ادامه »