7 عامل بزرگ هدر رفتن زمان کدام است؟

چیزی که به همه ی ما انسان ها به یک اندازه داده شده زمان است، 24 ساعت در روز نمی تونیم بگیم به من بیشتر و یا کمتر از دیگران زمان داده شده است ولی می تونیم کاری کنیم که به کارهامون بیشتر برسیم. منظورم رو متوجه شدید؟ شاید شما هم مثل من در طول …

7 عامل بزرگ هدر رفتن زمان کدام است؟ ادامه »