باندرول (کمربند فرش)

نوار یا کاغذ دراز و باریک که بر روی کالا می چسبانند که نشانه کنترل کیفیت و بازرسی و نو بودن کالاست.

انواع باندرول:

  • باندرول کاغذی
    • باندرول کاغذی با عرض ۸ سانتی
    • باندرول کاغذی با عرض ۷ سانتی
  • باندرول چسبی (عرض ۵ سانتی)
    • زمینه روشن
    • زمینه رنگی

نمونه باندرول اجرا شده توسط کانون اگهی و تبلیغات آریا تدبیر:

باندرول چسبی با عرض ۵ سانتی و زمینه رنگی
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن