اتیکت یا لیبل فرش

اتیکت یا برچسب یا لیبل، تکه‌ای از کاغذ، پلیمر، پارچه، فلز یا دیگر مواد است که به یک بسته‌بندی یا شیء می‌چسبد و روی آن ممکن است یک راهنما، اطلاعاتی در مورد محصول، نشانی‌ها و … به نمایش درآمده باشد. اتیکت ها ممکن است مستقیماً روی بسته‌بندی یا شیء چاپ شده باشند.