تفاوت بازاریابی برند و بازاریابی مستقیم چیست؟

بازاریاب هایی که در زمینه بازاریابی مستقیم فعالیت می کنند، غالباً افکاری خشک و ثابت در زمینه اجرای فعالی هایشان دارند. یک بازاریاب مستقیم (مدیری با ذهنیت اجرای بازاریابی مستقیم)، به شما اثبات خواهد کرد که تنها چیزی که نیاز دارید، تغییر درصد ها و نسبت های تغییر ورود و خرید مشتریان در هر وعده تبلیغاتی است.

زمانی که یک بازاریابی برند (مدیر بازاریابی با باور به برندینگ شبکه اجتماعی و نظایر) در برابر بازاریابی مستقیم قرار می گیرد، تفاوت این دو سبک به خوبی مشهود خواهد بود.

هدف اصلی در برند مارکتینگ، افزایش آگاهی کاربران از وجود محصول یا خدمات است. این اتفاق افزایش میزان خرید را فراهم می آورد، اما هیچ الزامی در ایجادش وجود نخواهد داشت. حتی اهداف بازاریابی برند، می تواند مواردی نظیر مدیریت شهرت، وفادارسازی، راه اندازی شبکه اجتماعی باشد.

در صورتی که بازاریابی مستقیم، تنها یک هدف دارد، افزایش نسبت جذب تبلیغ و در نتیجه آن افزایش فروش.

هیچ گاه یک بازاریابی مستقیم، اهداف تلاش های برندسازی را مدنظر قرار نمی دهد، زیرا ممکن است نسبت ورود کاربران را کاهش دهد، اما غافل از آن است که این فعالیت های جانبی در بازاریابی، می تواند جهت گیری صحیح تری نسبت به وضعیت مستقیم ارائه کند.

حتماً بخوانید: عناصر یک برند موفق

در واقع تفاوت این دو تکنیک این دو جبهه متفاوت است:

* بازاریابی مستقیم به مردم کمک می کند تا بخرند.

* بازاریابی برند به مردم کمک می کند تا انتخاب کنند.

اما نکته اصلی این است که هیچ یک از این روش ها، برتری نسبت به دیگری نخواهد داشت. به این معنی که هر کدام، در وضعیتی به کمک کسب و کار خواهند آمد.

بازاریابی برند در زمان آرامش کسب و کار و بازاریابی مستقیم در زمان کاهش سود کسب و کار

منبع: وب سایت مشاور تبلیغاتی، منصور کیارش

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن