گیلاس آبی

نرم افزار گیلاس آبی، یک نرم افزار هوشمند CRM است و هدف آن جمع آوری یک جای اطلاعات مختلفی از مشتریان، فروش، اثربخشی فعالیت های بازاریابی، سرعت عمل در پاسخگویی به مشتریان، تمایلات بازار و عملکرد روزانه پرسنل سازمان می باشد. اهدافی که برای نرم افزار گیلاس آبی بر شمردیم، تنها با خرید و نصب آن محقق نخواهد شد. برای آن که یک سیستم CRM عملا اثربخش باشد، سازمان باید پیشتر تصمیم گرفته باشد که به دنبال کدام یک از اطلاعات مشتریان است و نیز از جمع آوری این اطلاعات چه چیزی را دنبال می کند.
در گام بعدی، سازمان باید به منابع مختلفی که از طریق آن ها اطلاعات مشتریان وارد سازمان می شود توجه داشته باشد و پس از آن پاسخ این سوال را جستجو کند که این داده ها الان در کجا است و چگونه استفاده می شود؟ به عنوان مثال یک سازمان ممکن است از راه های متعددی با مشتریان خود ارتباط داشته باشد (با نامه نگاری، ایمیل، sms، فکس و …) نرم افزار گیلاس آبی قادر است این نقاط را به یکدیگر متصل نماید و سپس تحلیلگران از طریق همین اطلاعات قادر خواهند بود تا تصویر جامعی از هر مشتری و حوزه هایی که هر قسمت از سازمان می توانند به وی، خدمات بیشتری ارائه دهند را مشخص نمایند.